Notis Penangguhan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke-96

Adalah saya merujuk kepada Minit Mesyuarat Lembaga bil. 6/2021 pada Jun 2021 dan surat SKM bul SKM/SEL/4/018/ Jld. 15(7) bertarikh 9 Jun 2021 mengenai perkara diatas. Dimaklumkan bahawa mesyuarat telah bersetuju Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke-96 yang sepatutnya diadakan pada bulan Jun 2021 ditangguhkan kepada tarikh 25 September 2021. Tempat mesyuarat akan dimaklumkan kemudian melalui… Continue reading Notis Penangguhan Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke-96

Published
Categorized as Berita