Notis Kemaskini Maklumat Anggota Koperasi KOSWIP

Dimaklumkan bahawa Koperasi KOSWIP sedang mengemaskini maklumat kenaggotaan sebagai persediaan untuk Mesyuarat Agung Kawasan bermula Februari 2023.

Oleh yang demikian, semua anggota dikehendaki mengemaskini maklumat kenaggotaan.


Related News