Notis Mesyuarat Agung Kawasan Zon Selatan (Ulangan) Untuk Memilih Perwakilan Ke Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan (Online)

AGENDA

  1. Membentangkan dan menimbang draf akaun bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember, 2020.
  2. Menimbang semula belanjawan tahun 2021 dan anggaran belanjawan tahun 2022.
  3. Menimbang dan meluluskan Pindaan UUK dan Aturan-Aturan.
  4. Melantik perwakilan kawasan ke Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan.
  5. Menimbang usul daripada pihak Lembaga dan anggota Koperasi KOSWIP, jika ada, yang dikemukakan tujuh
    hari sebelum Mesyuarat Agung Kawasan itu mengikut UUK 27(11)(e).

Related News