Notis Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke 97

Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Ke 97, Koperasi KOSWIP Malaysia Berhad akan diadakan pada 25 Jun 2022 (Sabtu) bersamaan 25 Zulkaedah 1443H jam 9.00 pagi bertempat di Level 3, Dewan Sri Makmur 1, H Elite Design Hotel, Kota Bharu, Kelantan.

AGENDA

 1. Mengesah Minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Ke 96 yang telah diadakan pada 25 September, 2021.
 2. Menimbang Laporan Berkanun Lembaga, Jawatankuasa Audit Dalaman dan Laporan Juruaudit Luar bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember, 2021.
 3. Menimbang dan meluluskan akaun teraudit dan cadangan pembahagian keuntungan bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember, 2021 dan subsidiari-subsidiari Koperasi KOSWIP Malaysia Berhad.
 4. Memilih empat (4) orang Anggota Lembaga bagi mengisi tempat Anggota Lembaga yang telah tamat tempoh mengikut giliran di bawah fasal (1)(2) UUK 38.
 5. Menimbang dan meluluskan kajian semula belanjawan tahun 2022 dan anggaran belanjawan tahun 2023 serta subsidiari-subsidiari koperasi.
 6. Meluluskan elaun kepada Anggota Lembaga, Jawatankuasa Audit Dalaman, Pengerusi dan Setiausaha Kawasan serta saraan kepada Anggota Lembaga yang dilantik sebagai pengarah bagi subsidiari atau subsidiari-subsidiari Koperasi.
 7. Meluluskan pelantikan tidak lebih empat (4) panel firma audit untuk mengaudit akaun-akaun koperasi.
 8. Menimbang dan meluluskan skop dan had pelaburan koperasi tidak lebih RM 80 juta bagi tahun 2022 dan 2023 serta menetapkan had keterhutangan pinjaman luar tidak lebih RM 80 juta pada kadar faedah semasa pasaran.
 9. Melantik satu Jawatankuasa yang terdiri daripada enam (6) orang perwakilan dan empat (4) orang Anggota Lembaga termasuk Pengerusi untuk menentusahkan Draf Minit Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Ke 97.
 10. Membahaskan usul-usul yang disampaikan kepada Setiausaha Koperasi KOSWIP Malaysia Berhad sekurang-kurangnya tujuh (7) hari sebelum tarikh Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Ke 97.
 11. Menimbang dan meluluskan cadangan pindaan Aturan Tetap Mesyuarat Agung Kawasan, cadangan Aturan Pembiayaan Islamik Anggota Lembaga dan Aturan Pembiayaan Islamik Pengerusi dan Setiausaha Kawasan Koperasi KOSWIP Malaysia Berhad.

Dengan Perintah

Lembaga Koperasi KOSWIP Malaysia Berhad
MOHAMAD AKHIR BIN ABDUL RAHMAN
SETIAUSAHA KOSWIP


Related News

Adalah saya merujuk kepada Minit Mesyuarat Lembaga bil. 6/2021 pada Jun 2021 dan surat SKM bul SKM/SEL/4/018/ Jld. 15(7) bertarikh 9 Jun 2021 mengenai perkara diatas. Dimaklumkan bahawa mesyuarat telah bersetuju Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke-96 yang sepatutnya diadakan pada bulan Jun 2021 ditangguhkan kepada tarikh 25 September 2021. Tempat mesyuarat akan dimaklumkan kemudian melalui… Continue reading Notis Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke 97
Selaras dengan arahan perintah kawalan pergerakan penuh (total lockdown) oleh kerajaan bermula 1 JUN 2021 hingga 14 JUN 2021. Segala pertanyaan boleh hubungi kami melalui aplikasi WhatsApp di 011 1197 4009 – Pentadbiran 010 551 2314 – Kewangan 017 644 1204 – Kredit
Adalah dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan Ke 96, Koperasi KOSWIP Malaysia Berhad akan diadakan pada 26 Jun 2021 (Sabtu) bersamaan 15 Zulkaedah 1442H jam 10.00 pagi